Thành phố Mỹ Tho tăng 3000 học sinh lớp 1 trong năm học 2018 – 2019

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http%3A%2F%2F123.30.141.4%3A8000%2FVi+Tuoi+Tho+18.8.18-1.mp4

Video cùng chuyên mục