Công nhận bảo vật quốc gia của nền văn hóa Óc Eo

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục