Chuyên đề 29.5 – Đảng bộ xã Mỹ Phong, những kết quả nổi bật sau 1 nhiệm kỳ

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục