Truyền hình thành phố Mỹ Tho (16.8.2019)

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http%3A%2F%2F123.30.141.4%3A8000%2FTtok.phattoi+Ngay+16+8+2019+Thmytho--okdl-1.mp4

Video cùng chuyên mục