Truyền hình Thành phố Mỹ Tho (14.09.2018)

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http%3A%2F%2F123.30.141.4%3A8000%2FTlok+Phat+Toi+Ngay+14+09+2018+Th+Mytho-1.m4v

Video cùng chuyên mục