Truyền hình Thành phố Mỹ Tho (13.9.2019)

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http%3A%2F%2F123.30.141.4%3A8000%2FTh+Tp+My+Tho+1392019-1.mp4

Video cùng chuyên mục