Chuyên đề 04.7 – Hiệu quả từ mô hình camera an ninh phòng chống tội phạm

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục