Chuyên đề 22.01 – Nghề làm bánh tét truyền thống

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục