TP Mỹ Tho những ngày phong tỏa toàn thành phố để xét nghiệm, tầm soát diện rộng SARS – CoV-2 nhằm sàng lọc F0.

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục