“Tôi yêu Việt Nam” – Cảm nhận của công dân sau khi hoàn thành cách ly

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục