Tình trạng thiếu nước sinh hoạt tại xã tam Hiệp – huyện Châu Thành

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http%3A%2F%2F123.30.141.4%3A8000%2FNuoc+Sinh+Hoat+11.5.19-1.mp4

Video cùng chuyên mục