Tình trạng thiếu nước sinh hoạt tại xã tam Hiệp – huyện Châu Thành

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục