Tình người trong hoạn nạn trên biển

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục