Tình hình sạt lở trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ngày càng trầm trọng

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục