Tiền Giang tiếp tục phát hiện, ngăn chặn kịp thời và bắt giữ những trường họp đua xe trái phép.

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục