Tiền Giang nỗ lực cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói sầu riêng

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục