Tiền Giang những chiến công vang dội – Tập 5: Chiến thắng Ngã Sáu-Bằng Lăng

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

(THTG) Với ba mũi giáp công, kết hợp với ba thứ quân gồm: Bộ đội chủ lực, Bộ đội địa phương và du kích, ta lần lược bẻ gãy các ý đồ chiến thuật chiến tranh đặc biệt, chiến tranh cục bộ của Mỹ Ngụy. Đến cuối năm 1967, đầu năm 1968, ta gần như làm chủ hầu hết địa bàn nông thôn, tạo thế và lực cho cuộc Tổng tấn công nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, và mở mảng chuyển vùng cho cuộc Tổng tấn công nổi dậy mùa Xuân 1975, trong đó đáng chú ý là Chiến thắng Ngã Sáu Bằng Lăng.

Video cùng chuyên mục