Tiền Giang những chiến công vang dội – Tập 4: Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

(THTG) Phát huy những thắng lợi to lớn của cách mạng miền Nam, nhất là từ sau thắng lợi mùa khô 1966 – 1967, tháng 5-1967, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương chủ trương: “Gấp rút chuẩn bị mọi mặt, kịp thời nắm lấy thời cơ để giành thắng lợi, buộc Mỹ phải chịu thua về quân sự” và cuộc tiến công, nổi dậy của quân, dân Mỹ Tho – Gò Công trong Tết Mậu Thân năm 1968 đã góp phần vào thắng lợi chung của cả nước. Ta đã tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực của địch, phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh, làm đảo lộn thế bố trí chiến lược của chúng, giải phóng một vùng nông thôn rộng lớn, tạo ra bước ngoặt quyết định cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta.

Video cùng chuyên mục