Tiền Giang những chiến công vang dội – Tập 3: Vành đai diệt Mỹ Bình Đức

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

(THTG) Chiến thắng Ấp Bắc, Ba Rài chỉ là hai trong số nhiều trận chống càng lớn nhỏ khác, góp phần mở rộng vùng giải phóng, thế và lực của ta tiếp tục được củng cố, nhất là phong trào đấu tranh chính trị của quần chúng không chỉ tiếp tục phát huy, mà còn đẩy mạnh cả binh vận, địch vận và võ trang đánh địch. Giữa những năm 1960, vành đai diệt Mỹ Bình Đức được hình thành – Một mô hình mới một thế trận mới, ở chiến trường miền Nam được dựng lên từ đây.

Video cùng chuyên mục