Tiền Giang kết nối 24h 16.6.2019

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http%3A%2F%2F123.30.141.4%3A8000%2FTg+Ket+Noi+16.6.19-1.mp4

Video cùng chuyên mục