Lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang chúc mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http%3A%2F%2F123.30.141.4%3A8000%2FThay+Duc+Chuc+Ngay+Ngvn-1.m4v

Video cùng chuyên mục