Thông báo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Tiền Giang 2022

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục