Thời sự tối ngày 20.06.2018

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http%3A%2F%2F123.30.141.4%3A8000%2FThoisutoi-20-6-18-sua+1-1.mp4

Video cùng chuyên mục