Thời sự tối 27.12.2017

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục