Thời sự tối 10.08.2018

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http%3A%2F%2F123.30.141.4%3A8000%2FThoi+Su+Toi+10.8.2018-1.mp4

Video cùng chuyên mục