Tiền Giang những chiến công vang dội – Tập 2: Thi đua Ấp Bắc giết giặc lập công, Chiến thắng Ba Rài

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

(THTG) Sau chiến thắng Ấp Bắc vang dội, với khí thế sôi nổi của phong trào “Thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công”, quân dân Tiền Giang đã thực hiện tiến công địch liên tục, giành nhiều thắng lợi giòn giã, vùng giải phóng tiếp tục được mở rộng, chính quyền cách mạng các cấp được thành lập, nông dân được chia ruộng đất. phong trào đấu tranh chính trị của quần chúng ở thị xã, thị trấn, vùng nông thôn ngày càng dâng cao, hình thành mũi nhọn tấn công quyết liệt vào kẻ thù. Với chiến thắng Ba Rài có thể nói với lối đánh du kích, với sự phối hợp ba thứ quân, theo phương án bất ngờ quả cảm, ta đã chứng tỏ khả năng chủ động thế trận, trên Bộ, trên không, lẫn đường thủy Khiên cho quân đội Mỹ vốn đã sa lầy lại càng sa lầy

Video cùng chuyên mục