Tân Phước: Người dân vẫn thu hoạch và mua bán khóm bình thường

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục