Tân Phú Đông vượt khó vươn lên (18.7.2019)

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http%3A%2F%2F123.30.141.4%3A8000%2FTpd+Vuot+Kho+Vuong+Len+18.7.2019-1.mp4

Video cùng chuyên mục