Tân Phú Đông vượt khó vươn lên (06.12.2018)

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http%3A%2F%2F123.30.141.4%3A8000%2FTtok.phat+Trua+06-12-2018+Tan+Phu+Dong+-+Vuot+Kho+Vuon+Len-1.m4v

Video cùng chuyên mục