Sạt lở diễn biến phức tạp ở xã Hậu Thành – Cái bè

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục