Phỏng vấn ông Nguyễn Hồng Oanh – GĐ Sở GD & ĐT về công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT năm 2018

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http%3A%2F%2F123.30.141.4%3A8000%2FPhong+Van+Chuan+Bi+Ky+Thi-1.mp4

Video cùng chuyên mục