Phóng sự “Chi cục Thủy sản Tiền Giang với công tác phòng chống lụt bão năm 2019″

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục