Ông Phạm Quang Bình – Thầy thuốc nhân dân, doanh nhân tiêu biểu ĐBSCL

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục