Ống kính truyền hình “Đi chợ giúp dân mùa Covid “

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục