Ống kính truyền hình: “Chợ cóc” mọc lên trong phong tỏa

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục