Nông dân ứng dụng máy bay phun thuốc, rải phân cho cây trồng tại Cai Lậy

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục