Nhịp đời qua ống kính “Gia đình có 4 nạn nhân chất độc da cam”

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục