Nguyên nhân hóa đơn tiền điện tăng cao trong tháng 4/2019

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http%3A%2F%2F123.30.141.4%3A8000%2FNguyen+Nhan+Gia+Dien+Tang+Cao-1.mp4

Video cùng chuyên mục