Người lao động vật lộn với cuộc sống vì vật giá leo thang theo giá xăng

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục