Người lao động “Phát huy vai trò công đoàn, hỗ trợ người lao động vượt qua khó khăn”

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục