Người dân Tiền Giang chủ động đeo khẩu trang tại nơi công cộng trong mùa dịch Covid 19

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục