Người dân kiếm thêm thu nhập bằng nghề chăm sóc hoa Tết

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục