Nghị lực hồi sinh từ tuyệt vọng của những người nhiễm HIV

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http%3A%2F%2F123.30.141.4%3A8000%2FHoi+Sinh+Tu+Coi+Tuyet+Vong+5.12.18-1.mp4

Video cùng chuyên mục