Nghề nuôi ngựa truyền thống vẫn còn tồn tại và mang lại giá trị kinh tế cao

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục