Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Bảo vệ chủ quyền phải có sách lược phù hợp trong từng tình huống

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục