Ngày làm việc đầu tiên kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Tiền Giang khóa IX

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục