Ngày đầu TP Mỹ Tho thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục