Ngày đầu tiên Tiền Giang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục