Dự kiến ngày 16/6 Tiền Giang công bố điểm thi lớp 10

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http%3A%2F%2F123.30.141.4%3A8000%2FKet+Thuc+Tuyen+Sinh+Lop+10-1.mp4

Video cùng chuyên mục