Nâng bước đến trường: “Hoàn cảnh em Nguyễn Trọng Thái”

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục