Mỹ Tho sau ngày gỡ các chốt kiểm soát

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục